ca dao phật giáo

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Dù ai lấp cạn biển Đông, Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy

  Dù ai lấp cạn biển Đông Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Cha già là Phật Thích Ca, Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm

  Cha già là Phật Thích Ca Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mẹ già như ánh trăng khuya, Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

  Mẹ già như ánh trăng khuya Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Đời xưa trả báo còn chầy, Đời nay trả báo một giây nhãn tiền

  Đời xưa trả báo còn chầy Đời nay trả báo một giây nhãn tiền (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Không bệnh là lợi nhất, Biết đủ là giàu nhất, Bạn lành là thân nhất, Niết-bàn là vui nhất

  Không bệnh là lợi nhất Biết đủ là giàu nhất Bạn lành là thân nhất Niết-bàn là vui nhất (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Cha mẹ là những vì sao, Soi đường con trẻ bước vào Thiên môn

  Cha mẹ là những vì sao Soi đường con trẻ bước vào Thiên môn (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên, Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì

  Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lời kinh vang dậy ngân nga, Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành

  Lời kinh vang dậy ngân nga Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành (Ca da Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mẹ còn là cả trời hoa, Cha còn là cả một tòa kim cương

  Mẹ còn là cả trời hoa Cha còn là cả một tòa kim cương (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư Pháp] Quý thay Đức Mục Kiền Liên, Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu

  Quý thay Đức Mục Kiền Liên Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Dốc lòng niệm Phật không lơi, Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh

  Dốc lòng niệm Phật không lơi Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nam mô đức Phật Quán Âm, Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài

  Nam mô Đức Phật Quán Âm Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khuyên ai ăn ở cho lành, Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau

  Khuyên ai ăn ở cho lành Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mỗi người mỗi nước mỗi non, Bước vào cửa Phật là con một nhà

  Mỗi người mỗi nước mỗi non Bước vào cửa Phật là con một nhà (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư Pháp] Cuộc đời như cánh phù du, Sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn

  Cuộc đời như cánh phù du Sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tôi có biện tài, Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui

  Nguyện cho tôi có biện tài Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư Pháp] Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không

  Có thì có tự mảy may Không thì cả thế gian này cũng không (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tôi được tâm khai, Thuyết cho cha mẹ vui hoài pháp âm

  Nguyện cho tôi được tâm khai Thuyết cho cha mẹ vui hoài pháp âm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tới được tâm không, Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh

  Nguyện cho tới được tâm không Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bởi do kiếp trước vụng tu, kiếp này tu để đền bù kiếp sau

  Bởi do kiếp trước vụng tu Kiếp này tu để đền bù kiếp sau (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top