[Thư Pháp] Cha già là Phật Thích Ca, Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm

re_chagialaphatthichca.jpg

Cha già là Phật Thích Ca
Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • chagialaphatthichca.jpg
    13.3 MB · Xem: 763
Top