[Thư Pháp] Không bệnh là lợi nhất, Biết đủ là giàu nhất, Bạn lành là thân nhất, Niết-bàn là vui nhất

re_khongbenhlaloinhat.jpg

Không bệnh là lợi nhất
Biết đủ là giàu nhất
Bạn lành là thân nhất
Niết-bàn là vui nhất
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • khongbenhlaloinhat.jpg
    21.1 MB · Xem: 810
Top