[Thư Pháp] Nguyện cho tôi có biện tài, Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui

re_nguyenchotoicobientai.jpg

Nguyện cho tôi có biện tài
Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui
(Ca dao Phật giáo)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • nguyenchotoicobientai.jpg
    14.2 MB · Xem: 544
Top