ca dao phật giáo

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Lên chùa lạy Phật quy y, cầu cho kẻ ở người đi an lành

    Lên chùa lạy Phật quy y Cầu cho kẻ ở người đi an lành (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top