ca dao phật giáo

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Sân si nghiệp chướng không chừa, Bo bo mà giữ tương dưa làm gì

  Sân si nghiệp chướng không chừa Bo bo mà giữ tương dưa làm gì (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mong thân vào cõi Ta Bà, Ơn Cha nghĩa Mẹ bao la ngút ngàn

  Mong thân vào cõi Ta Bà Ơn Cha nghĩa Mẹ bao la ngút ngàn (Ca dao Phật Giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Còn trời còn nước còn mây, Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu

  Còn trời còn nước còn mây Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lễ Phật thì đặng việc hiền, bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan

  Lễ Phật thì đặng việc hiền Bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lấy hận thù diệt hận thù, hận thù không mất nghìn thu vẫn còn

  Lấy hận thù diệt hận thù Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Rồng vàng rông tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu nặng mình

  Rồng vàng rông tắm nước ao tù Người khôn ở với người ngu nặng mình (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa

  Thứ nhất là tu tại gia Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Quê tôi vốn chổ không nhà, cha tôi là Phật, mẹ là Pháp không

  Quê tôi vốn chổ không nhà Cha tôi là Phật, mẹ là Pháp không (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Sớm về cảnh Phật tây phương, an vui tự tại dứt đường tử sanh

  Sớm về cảnh Phật tây phương An vui tự tại dứt đường tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư pháp] Vu lan tháng bảy ngày rằm, lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên

  Vu lan tháng bảy ngày rằm Lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư pháp] Đêm rằm tháng bảy Vu Lan, phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân

  Đêm rằm tháng bảy Vu Lan Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa dự lễ vu lan, cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh

  Lên chùa dự lễ vu lan Cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư pháp] Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người

  Dù xây chín bậc phù đồ Không bằng làm phúc cứu cho một người (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư pháp] Bể trần là kiếp phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh

  Bể trần là kiếp phù sinh Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành

  Nhớ ngày xá tội vong nhân Lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư pháp] Phật dạy chữ hiếu làm đầu, mà ai giữ được đạo mầu mới trao

  Phật dạy chữ hiếu làm đầu Mà ai giữ được đạo mầu mới trao (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư pháp] Đến đâu thăm cảnh viếng thầy, không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm

  Đến đâu thăm cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa lễ Phật cầu kinh, cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài

  Lên chùa lễ Phật cầu kinh Cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài (Ca dao Phật Giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư pháp] Vai mang hai chữ Di Đà, công lao dưỡng dục mẹ cha khấn nguyền

  Vai mang hai chữ Di Đà Công lao dưỡng dục mẹ cha khấn nguyền (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư pháp] Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm

  Lênh đênh qua cửa thần phù Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top