[Thư Pháp] Nguyện cho tới được tâm không, Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh

re_nguyenchotoiduoctamkhong.jpg

Nguyện cho tới được tâm không
Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • nguyenchotoiduoctamkhong.jpg
    14.9 MB · Xem: 645
Top