[Thư Pháp] Khuyên ai ăn ở cho lành, Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau

re_khuyenaianocholanh.jpg

Khuyên ai ăn ở cho lành
Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau
(Ca dao Phật giáo)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • khuyenaianocholanh.jpg
    12.6 MB · Xem: 632
Top