[Thư Pháp] Bởi do kiếp trước vụng tu, kiếp này tu để đền bù kiếp sau

re_boikieptruocvungtu.jpg

Bởi do kiếp trước vụng tu
Kiếp này tu để đền bù kiếp sau
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • boikieptruocvungtu.jpg
    13 MB · Xem: 673
Top