[Thư Pháp] Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không

re_cothicutumaymay.jpg

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
(Ca dao Phật giáo)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • cothicutumaymay.jpg
    13.2 MB · Xem: 464
Top