Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu

  Đại sư Thái Hư giảng yếu - Hồng Nhơn dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/3/19
 2. dieuphapam

  Chuyện Vãng Sanh Tập 3

  Sách nói: "Chuyện Vãng Sanh Tập 3"
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  7/2/18
 3. dieuphapam

  Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

  Sách nói: Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ của hòa thượng Thích Giác Thông
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  4/1/17
 4. dieuphapam

  Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

  Sách nói Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ của pháp sư Huệ Tịnh
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  8/8/16
 5. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Sách nói: Thiết lập tịnh độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/3/16
 6. dieuphapam

  Bản Nguyện Niệm Phật

  Sách nói: Bản nguyện niệm Phật
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  15/1/16
 7. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Sách nói: Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  15/12/15
 8. dpa

  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  5/11/15
 9. DPA2

  Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

  Những truyện về niệm Phật được cảm ứng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/10/15
 10. DPA2

  Đường Đi Của Phật

  Tuyển tập giáo huấn của các Đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  10/7/15
 11. DPA2

  Điều Trị Bệnh Tận Gốc

  Điều trị bệnh tận gốc năng lực chữa lành của tâm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 12. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 13. dpa

  Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

  Sách nói - tác phẩm Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị

  Sách nói - tác phẩm Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Tịnh Độ Tam Kinh

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Tam Kinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

  Sách nói - tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

  Sách nói - tác phẩm Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Tịnh Độ Thập Nghi Luận

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Thập Nghi Luận
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Ánh Sáng Mật Tông

  Sách nói - tác phẩm Ánh Sáng Mật Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14