Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Chuyện Vãng Sanh Tập 3

  Sách nói: "Chuyện Vãng Sanh Tập 3"
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  7/2/18
 2. dieuphapam

  Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

  Sách nói: Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ của hòa thượng Thích Giác Thông
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  4/1/17
 3. dieuphapam

  Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

  Sách nói Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ của pháp sư Huệ Tịnh
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  8/8/16
 4. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Sách nói: Thiết lập tịnh độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/3/16
 5. dieuphapam

  Bản Nguyện Niệm Phật

  Sách nói: Bản nguyện niệm Phật
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  15/1/16
 6. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Sách nói: Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  15/12/15
 7. dpa

  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  5/11/15
 8. DPA2

  Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

  Những truyện về niệm Phật được cảm ứng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/10/15
 9. DPA2

  Đường Đi Của Phật

  Tuyển tập giáo huấn của các Đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  10/7/15
 10. DPA2

  Điều Trị Bệnh Tận Gốc

  Điều trị bệnh tận gốc năng lực chữa lành của tâm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 11. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 12. dpa

  Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

  Sách nói - tác phẩm Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị

  Sách nói - tác phẩm Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Tịnh Độ Tam Kinh

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Tam Kinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

  Sách nói - tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

  Sách nói - tác phẩm Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Tịnh Độ Thập Nghi Luận

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Thập Nghi Luận
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Ánh Sáng Mật Tông

  Sách nói - tác phẩm Ánh Sáng Mật Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Thơ Nhắc Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Thơ Nhắc Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14