Kinh

Kinh Phật qua các tác phẩm âm thanh, sách nói, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Trăng Vàng Thuyền Không

  Thích Giác Toàn - Kinh Pháp Bảo Đàn chuyển thơ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  9/4/20
 2. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  25/1/20
 3. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/12/19
 4. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 3

  Sách nói: "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 3" Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  8/5/18
 5. dieuphapam

  Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha)

  Sách nói: Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha) hòa thượng Giới Nghiêm dịch
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  2/1/18
 6. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 2

  Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-Đà-La
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/7/17
 7. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1

  Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  20/3/17
 8. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Sách nói: Kinh Thủ Lăng Nghiêm - tác giả bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969)
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/12/16
 9. dieuphapam

  Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi

  Sách nói: "Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi" của thiền sư Hám Sơn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  20/8/16
 10. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm - do hòa thượng Thích Từ Quang dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  1/8/16
 11. dieuphapam

  Những Lời Phật Dạy

  Sách nói: Những Lời Phật Dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli
  4/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  15/7/16
 12. DPA2

  Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

  Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  28/7/15
 13. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 14. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 15. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 16. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 17. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 18. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 19. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 20. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15