Tác giả
Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt

Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.

Mục lục:
 1. Chuyện 1 đến 3 Vãng sanh ở Việt Nam
 2. Chuyện 4 đến 7 Vãng sanh ở Việt Nam
 3. Chuyện 8 đến 10 Vãng sanh ở Việt Nam
 4. Chuyện 11 đến 13 Vãng sanh ở Việt Nam
 5. Chuyện 14 đến 17 Vãng sanh ở Việt Nam
 6. Chuyện 18 đến 19 Vãng sanh ở Việt Nam
 7. Chuyện 20 đến 23 Vãng sanh ở Việt Nam
 8. Chuyện 24 đến 26 Vãng sanh ở Việt Nam
 9. Chuyện 27 đến 30 Vãng sanh ở Việt Nam
 10. Chuyện 31 đến 33 Vãng sanh ở Việt Nam
 11. Chuyện 34 đến 36 Vãng sanh ở Việt Nam
 12. Chuyện 37 đến 40 Vãng sanh ở Việt Nam
 13. Chuyện 41 đến 43 Vãng sanh ở Việt Nam
 14. Chuyện 44 đến 47 Vãng sanh ở Việt Nam
 15. Chuyện 48 đến 50 Vãng sanh ở Việt Nam
Người đọc
Huy Hồ, Chiếu Thành, Kim Phượng
Người gửi
DPA2
Tải về
5,923
Xem
5,923
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top