Tác giả
Lama Thupten Zopa Rinpoche

Lama Zopa đã chỉ dẫn cho hàng ngàn người các phương thuốc chữa bệnh bằng thiền định, trì tụng mật chú và nhiều cách thực hành chữa bệnh khác nữa theo Phật giáo Tây Tạng

Mục lục:
 1. Lời Nói Đầu
 2. Năng Lực Chữa Lành Của Tâm
 3. Các Trường Hợp Điều Trị Thành Công
 4. Phá Vỡ Định Kiến
 5. Mục Đích Của Cuộc Đời
 6. Bản Chất Của Tâm Bi Mẫn
 7. Vì sao chúng ta có thể phát tâm bi mẫn
 8. Năng Lực Chữa Lành Của Tâm Bi Mẫn
 9. Người Thầy Chữa Bệnh
 10. Vạn Sự Do Tâm, Thông Qua Sự Gán Đặt Tên Gọi
 11. Bệnh Tật Chỉ Là Tên Gọi
 12. Vạn Sự Do Tâm Thông Qua [Sự Tạo] Nghiệp
 13. Chuyển Hóa Bệnh Tật Thành Hạnh Phúc
 14. Những Lợi Lạc Của Bệnh Tật
 15. Những Lợi Lạc Lớn Lao Nhất Của Bệnh Tật
 16. Tâm Điểm Của Việc Điều Trị Bệnh: Pháp Cho Và Nhận
 17. Các Pháp Thiền Đơn Giản Để Chữa Bệnh
 18. Pháp Thiền Đức Phật Dược Sư
 19. Thực hành pháp Phật Dược Sư
 20. Giới Thiệu Về Phóng Sinh
 21. Lợi ích của mật chú được trì trong lễ phóng sinh
 22. Thực Hành Phóng Sinh
 23. Lời cầu nguyện bảy nhánh
 24. Điều Trị Bệnh Trầm Cảm
 25. Thực Hành Pháp Tịnh Hóa
 26. Chú Nguyện Vào Nước
 27. Y Dược Tây Tạng
Người dịch
Nguyễn Văn Điểu và Đỗ Thiết Lập
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
5,681
Xem
5,681
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top