Sách nói

Các tác phẩm sách nói được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm.

Lọc

Tác giả

Xem tất cả Nội dung nổi bật

 1. Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh II

  Sách nói: "Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh II" của tác giả Thích Chơn Thiện
 2. Lửa Thiền

  Sách nói: "Lửa Thiền" của tác giả Krishnamurti
 1. Các mục bên dưới được hiển thị từ tất cả các danh mục con.
 2. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  22/5/20 at 06:39
 3. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/4/20
 4. dieuphapam

  Ngay Trong Kiếp Sống Này

  Thiền sư Sayadaw U Pandita
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  25/4/20
 5. dieuphapam

  Trăng Vàng Thuyền Không

  Thích Giác Toàn - Kinh Pháp Bảo Đàn chuyển thơ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  9/4/20
 6. dieuphapam

  Tâm Và Ta

  TT Thích Trí Siêu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  2/4/20
 7. dieuphapam

  Lời Đạo Sư Quyển 2 - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

  Hungkar Dorje Rinpoche - Khyentse Rigdzing Hungkar Dorje - Hiếu Thiện dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  11/3/20
 8. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  9/3/20
 9. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  18/2/20
 10. dieuphapam

  Vô Ưu

  Luang Por Liem - Diệu Liên - Lý Thu Linh dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  11/2/20
 11. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  25/1/20
 12. dieuphapam

  Phật Học Đức Dục

  Thượng tọa Thích Minh Thành
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  22/1/20
 13. dieuphapam

  Răn Sát Sanh

  Tỳ kheo ni Hải Triều Âm sưu tầm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  9/1/20
 14. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/12/19
 15. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/12/19
 16. dieuphapam

  Hoa Sen Trên Tuyết

  Nguyên Phong phóng tác
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  28/11/19
 17. dieuphapam

  Lộ Trình Tâm Và Sắc Pháp

  Bhaddanta Dr. Rewata Dhamma - Người dịch Pháp Triều
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/11/19
 18. dieuphapam

  Duyên Hệ Trong Đời Sống Bình Nhật

  U Hla Myint - Người dịch Pháp Triều
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  28/10/19
 19. dieuphapam
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  11/10/19
 20. dieuphapam

  Thi Kệ Về Tâm

  Pháp sư Thánh Nghiêm (Pháp cổ sơn Đài Loan) - Thích Đồng Thọ dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/9/19
 21. dieuphapam

  Đạo Bụt Nguyên Chất

  Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng giải - Cư sĩ Chi Khiêm dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/9/19