Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

Tác giả
Lâm Khán Trị

Tác giả ghi chép lại những sự thật cảm ứng chính mắt thấy tai nghe trong hơn mười năm trở lại đây cho những người chưa tin Phật, niệm Phật sớm tin Phật, niệm Phật; những người đã tin Phật niệm Phật rồi sẽ càng gắng giỏi nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội; những ai nghe thấy đều được lợi ích trong Phật Pháp.
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
Thích Hoằng Chí
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Thanh Sang
Người gửi
DPA2
Tải về
4,158
Xem
4,158
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top