Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

Tác giả
Lâm Khán Trị

Tác giả ghi chép lại những sự thật cảm ứng chính mắt thấy tai nghe trong hơn mười năm trở lại đây cho những người chưa tin Phật, niệm Phật sớm tin Phật, niệm Phật; những người đã tin Phật niệm Phật rồi sẽ càng gắng giỏi nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội; những ai nghe thấy đều được lợi ích trong Phật Pháp.

Mục lục:
 1. Lời người dịch; Truyện 1 và Truyện 2
 2. Truyện 3 đến Truyện 6
 3. Truyện 7 đến Truyện 10
 4. Truyện 11 đến Truyện 14
 5. Truyện 15 đến Truyện 20
 6. Truyện 21 đến Truyện 26
 7. Truyện 27 đến Truyện 31
 8. Truyện 32 đến Truyện 36
 9. Truyện 37 đến Truyện 40
 10. Truyện 41 đến Truyện 46
 11. Truyện 47 đến Truyện 51
 12. Truyện 52 đến Truyện 56
 13. Truyện 57 đến Truyện 62
 14. Truyện 63 đến Truyện 68
 15. Truyện 69 đến Truyện 72
 16. Truyện 73
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
Thích Hoằng Chí
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Thanh Sang
Người gửi
DPA2
Tải về
5,348
Xem
5,348
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top