Tác giả
GARCHEN RINPOCHE

Cuốn sách nhỏ này ghi lại các chỉ dẫn về thời điểm lâm chung do Tôn sư Garchen Rinpoche ban dạy. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn quý báu về cách hỗ trợ người chết theo các thực hành của Truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã được tổng hợp trong cuốn Tử thư Tây Tạng. Nội dung [trong cuốn sách nhỏ này] được sắp xếp theo các giai đoạn của sự chết – trước, trong và sau khi chết – với các chỉ dẫn đối với ngữ, thân và tâm, và có một phần ngắn gọn về Các Giai Đoạn Tan Rã để tham khảo. Hầu hết các hình ảnh và các lời nguyện được đề cập trong cuốn sách được bao gồm ở phần cuối sách để thuận tiện cho việc tham khảo. Mục đích của cuốn sách này để giúp người đọc chuẩn bị cho sự chết và hoặc từ bi hỗ trợ người khác trong giai đoạn chuyển tiếp của họ.
(Trích Cách sử dụng cuốn sách này)

Mục lục:
  1. Vô Thường, Buông Bỏ
  2. Trước, Trong Và Sau Khi Chết
  3. Động Vật Chết, Các Giai Đoạn Tan Rã
  4. Phowa - Pháp Thân, Một Bài Pháp Của Tôn Sư Garchen Rinpoche
  5. Bài Nguyện Hướng Đến Cõi Tịnh Độ Cực Lạc
Người dịch
Drikung Garchen Phuntsok Choling dịch Anh-Việt
Người đọc
Thy Mai, Tuấn Anh, Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,836
Xem
9,409
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top