Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3
Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu - Lòng Biết Ơn dieuphapam
Sách nói: Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu của tác giả Ajahn Jayasaro và Ajahn Sumeho
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,590
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2 dieuphapam
Sách nói: "Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2" - Quả Khanh biên giảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,663
Updated
Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây dieuphapam
Sách nói: "Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây" của ni sư Ayya Khema
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,115
Updated
Sen Nở Giữa Hồ Tâm dieuphapam
Sách nói: "Sen Nở Giữa Hồ Tâm" của tỳ kheo Thích Chúc Thái Chơn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,691
Updated
Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh A Di Đà dieuphapam
Sách nói: "Trí Quảng toàn tập - Lược Giải Kinh A Di Đà" của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,322
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 1 dieuphapam
Sách nói: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
3,063
Updated
Công Đức Xuất Gia dieuphapam
Sách nói: "Công Đức Xuất Gia" - Pháp Chơn Tử
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,384
Updated
Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư dieuphapam
Sách nói: Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,159
Updated
Bồ Tát Quán Tự Tại Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn dieuphapam
Sách nói: Bồ Tát Quán Tự Tại Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn của Thích Diệu Liên
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
1,511
Updated
Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám dieuphapam
Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám - Pháp Sư Huệ Tịnh
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
2,354
Updated
Vô Ngã dieuphapam
Sách nói: Vô Ngã của Thiền sư Sayadaw U Silananda
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,551
Updated
Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp dieuphapam
Sách nói: Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp của Khenchen Konchog Gyaltshen
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,838
Updated
Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi dieuphapam
Sách nói: Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi của HT Thích Thanh Từ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,362
Updated
Sống Đời Giá Trị dieuphapam
Sách nói: Sống Đời Giá Trị của tỳ kheo Thích Thiện Pháp
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,322
Updated
Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi dieuphapam
Sách nói: Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi của tác giả Thích Thanh Từ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,249
Updated
20 Mùa An Cư (Quyển 2B) dieuphapam
20 Mùa An Cư (Quyển 2B) của HT Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,145
Updated
20 Mùa An Cư (Quyển 2A) dieuphapam
Sách nói "20 Mùa An Cư (Quyển 2A)" của HT Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,385
Updated
Bố Thí Ba La Mật dieuphapam
Sách nói: Bố Thí Ba La Mật của tác giả Thích Trí Siêu
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,982
Updated
20 Mùa An Cư Quyển 1B dieuphapam
Sách nói: 20 mùa an cư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,168
Updated
20 Mùa An Cư Quyển 1A dieuphapam
Sách nói: 20 mùa an cư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,397
Updated
Top