Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám

Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám

Tác giả
Pháp Sư Huệ Tịnh


"Lúc tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Trừ tội ngỗ nghịch, phỉ báng chánh pháp"

Nguyện thứ 18 này được gọi là “niệm Phật vãng sanh nguyện”, đại sư Thiện Đạo nói “Chúng sanh xưng niệm chắc chắn được vãng sanh”.
Bản nguyện của Phật A Di Đà có 48 nguyện đều là nhân nguyện, lấy nguyện thứ 18 làm căn bản nguyện, 47 nguyện kia là hân mộ nguyện, vì muốn cho chúng sanh ưa thích ngưỡng mộ cực lạc mà tin nhận nguyện thứ 18 này, người niệm Phật theo tông tịnh độ trước tiên cần phải hiểu tận tường chính xác nghĩa của nguyện thứ 18 này..

Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là nguyện niệm Phật vãng sanh, nguyện này chính là bảo chứng căn bản để chúng sanh vãng sanh cực lạc, cũng chính là nền tảng xây dựng giáo lí tông tịnh độ, giải thích chính xác về nội hàm của lời nguyện này quả thật là vô cùng quan trọng.

Tuy nói là giảng giải nguyện thứ 18, nhưng trên thực tế bao gốm tất cả các đinh văn, pháp ngữ quan trọng của tông tịnh độ, thậm chí có thể nói là sách giáo khoa căn bản về giáo lý tông tịnh độ, bao hàm khuôn mẫu của giáo học tông tịnh độ, tâm Phật và tâm phàm phu làm sao cũng dung hòa và kế hợp nhau được. Phật và phàm cùng kế hợp nhau pháp hỷ và chân tình như thế nào chỉ có người từng trải mới nói ra được ý nghĩa chân thực trong đó. Cuốn sách này chính là sự lưu xuất tự nhiên của tâm Phật và phàm cùng một thể, ngôn ngữ giản dị, chân tình, tự nhiên. Những đoạn văn ngôn từ vi diệu đẹp tươi đâu đâu cũng có, quan tâm sâu sắc làm mở toan cánh cửa lòng. Tĩnh lặng độc tâm Phật từ bi ngỡ như đang từng dòng thấm đượm, lặng lẽ chảy vào ruộng tâm chúng ta. Nhờ vào sự thấm nhuần của dòng nước Pháp từ bi này mà cây năm độc nơi tâm của hạng phàm phu dần dần trừ đi độc tố chuyển thành nước cam lột, quả khổ, tội nghiệp dần héo tàn, mầm bồ đề chớm nảy, thân nghiệp tuy buộc ở chốn này nhưng đã nở hoa giác ngộ nơi cõi tịnh độ.

(Lời nói đầu)
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Nhuận Đạt, Hiệu Đính, Định Huệ
  • Like
Reactions: Dieu Thuan
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,869
Xem
3,104
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 2 ratings

Các tác phẩm khác

Top