Sổ Tay Người Cư Sĩ

Sổ Tay Người Cư Sĩ

Tác giả
Minh Huệ
Vào một buổi chiều, cư sĩ Minh Huệ từ Thành Phố Cần Thơ về Tổ đình Phước Hậu trao cho tôi bản thảo quyển "Sổ tay người Cư sĩ", nhờ viết vài lời đầu sách.
Xét thấy từ ngàn xưa cho đến nay, thời nào cũng có cư sĩ hoằng dương Phật pháp, làm cho đạo giải thoát ngày càng lan rộng khắp mợi nơi như:
- Thời Phật còn tại thế ở Ấn Độ có cư sĩ Duy - ma - cật, phu nhân Thắng Man, hoàng hậu Mạt-lợi, ... giảng pháp cho người nghe, được Phật ấn chứng.
- Ở Trung Quốc có cư sĩ Chi Khiêm dịch kinh Phạn-Hán ở nước Ngô, thời Tam Quốc có cư sĩ Đinh Phúc Bảo biên soạn Phạt học đại tự điển, cư sĩ Lý Bính Nam là thầy dạy Pháp sư Tịnh Không ...
- Ở Việt Nam ta cũng có cư sĩ thiền sư Pháp Loa, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dịch kinh Thủ Lăng-nghieemvaf là thầy dạy Phật pháp cho Hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Siêu, Trí Tịnh ..., cư sĩ Mai Thọ Truyền soạn Pháp Hoa Huyền Nghĩa ...
Những vị cư sĩ vừa nêu trên, toàn là những người uyên thâm Phật lý, truyền bá giáo pháp Phật-đà một thời rạng rỡ.
Nay cư sĩ Minh Huệ là một trong những vị Phật tử thuần thành, để tâm nghiên cứu kinh sách, nghe băng quý thầy giảng và thường đến chùa học hỏi với quý thầy rất nhiều năm, nên huynh có một kiến thức cơ bản về Phật pháp. Huynh này rất có lòng vì Phật pháp nên cần cù sưu tập viết nên quyển Sổ tay người cư sĩ nhằm đem lại lợi lạc cho mọi người.
Nhận thấy tập sách nhỏ bé này đóng góp những điều cơ bản thiết thực cho quý Phật tử mới vào đạo hay những Phật tử nào quy y Tam bảo đã lâu mà ít có thời gian rảnh rỗi đọc nhiều kinh sách.
(Lời tựa)

Mục lục:
  1. Lời tựa
  2. Một số khái niệm trong đạo Phật bạn cần biết
  3. Một số khái niệm trong đạo Phật bạn cần biết (tiếp theo)
  4. Đạo Phật không có quan niệm có định mệnh
  5. Việc tu tập sau khi thọ Tam Quy-Ngũ Giới
  6. Kết luận
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh.
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,874
Xem
3,348
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top