Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Tác giả
Hiệu đính: Giáo sư Phạm Phú Thành và Đại Đức Thích Giải Hiền

Ngài Quảng Khâm xuất gia tu học tại chùa Thừa Thiên, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc: Sau đó, Ngài đến Đài Loan hoằng pháp và xây dựng chùa Thừa Thiên Thiền Tự. Ngài được tôn như Quốc Sư của Đài Loan, tổng thống Tưởng Kinh Quốc mỗi khi gặp việc lớn của quốc gia thường đến cầu thỉnh ý Ngài. Ngài nổi tiếng về hạnh tu đầu đà, sáu mươi năm Ngài không ăn đồ nấu, toàn ăn hoa quả và không hề đặt lưng xuống giường thường ngồi thiền tọa. Ngài viên tịch trong tư thế thiền tọa.

Tập sách viết về cuộc đời của Ngài Quảng Khâm xuất bản lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1986 sau khi Ngài viên tịch ít lâu. Tập sách này tập hợp những bài viết về Ngài được đăng tải trên các báo và tạp chí và các bài giảng của ngài, lúc đó ấn tống 5000 bản, đều được độc già thỉnh hết.

Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Mục lục:
 1. Lời nói đầu - Nhân duyên in sách
 2. Những lời khai thị của hòa thượng Quảng Khâm
 3. Sư phụ kể về cuộc đời của Ngài
 4. Làm việc cũng phải giữ chữ tín
 5. Vấn đề Sống và Chết
 6. Nhân duyên của Lâm Giác Phi và hòa thượng Quảng Khâm
 7. Nhân duyên của Chu Tuyên Đức và hòa thượng Quảng Khâm
 8. Giới luật chủ yếu là tự mình giữ giới
 9. Hòa thượng niệm Phật tam muội
 10. Hai mươi tuổi xuất gia quyết tâm tu khổ hạnh
 11. Đại sư Hoàng Nhất búng tay ba lần tránh được việc hỏa thiêu
 12. Lên núi thỉnh giáo
 13. Hòa thượng khai đàn truyền giới
 14. Tưởng niệm các bậc thiện tri thức
 15. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tổng tụng
 16. Thần dị thiên
Người dịch
Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,486
Xem
2,486
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top