Tác giả
HT Thích Nhật Quang


Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư vị Tổ sư đặc dụng những phương tiện, cốt khiến cho chung sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng.

Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục đích khai thị lợi ích tất cả, dẫn dắt hậu học không ngã không lạc đường tà. Ngài Thiên Cơ mở cửa Tông môn mật truyền tâm pháp, tham Thiền yếu pháp. Được biên tập trong Gia bảo Thiền tông.
Nhà xuất bản
Tổng hợp TP.HCM
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
Người gửi
DPA2
Tải về
3,089
Xem
3,089
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top