dieu tri benh

  1. D

    Điều Trị Bệnh Tận Gốc

    Lama Zopa đã chỉ dẫn cho hàng ngàn người các phương thuốc chữa bệnh bằng thiền định, trì tụng mật chú và nhiều cách thực hành chữa bệnh khác nữa theo Phật giáo Tây Tạng Mục lục: Lời Nói Đầu Năng Lực Chữa Lành Của Tâm Các Trường Hợp Điều Trị Thành Công Phá Vỡ Định Kiến Mục Đích Của Cuộc Đời Bản...
Top