Tác giả
Hạ Liên Cư hội tập

Nhận thấy ý nghĩa đầy đủ, lợi ích rộng lớn của kinh này đối với người chuyên tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, nên tôi không quản tài hèn trí cạn cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để giúp các hành giả tu Tịnh độ đọc tụng (trích Lời Cẩn Bạch của HT Thích Minh Cảnh).

Mục lục:
  1. Chương 1 đến chương 5
  2. Chương 6 đến chương 13
  3. Chương 14 đến chương 28
  4. Chương 29 đến chương 38
  5. Chương 39 đến hết
Người dịch
HT Thích Minh Cảnh
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
6,606
Xem
7,324
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 2 ratings

Các tác phẩm khác

Top