A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật, ứng dụng vô cùng bổ ích
Top