Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Trung B

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Trung B

Tác giả
Hán văn: Ni sư Phật Oánh

Cách đây hơn 20 năm, hòa thượng Thượng Trí Hạ Minh viện chủ chùa Mai Sơn đã đem bộ Tứ Phần Tỳ Kheo Ni chú giải tác giả là ni sư Phật Oánh giảng dạy cho ni chúng tại tịnh thất Lạc Quốc ở Tam Bố tỉnh Lâm Đồng, những lời vàng ngọc của ngài được ghi chép lại tổng cộng gần 40 tập. Sau này ngài mang bản thảo đến nhờ tôi chỉnh lý cho hoàn chỉnh để in thành sách ngõ hậu làm tài liệu để Ni giới học tập, giảng dạy và hành trì, nhưng do bận quá nhiều Phật sự, qua hơn 2 năm mà tôi vẫn chưa bắt tay vào việc chỉnh sửa bản thảo, chính vì vậy hòa thượng đã giao bản thảo ấy cho Ni trưởng Hải Triều Âm.

Gần đây Phật tử Liên Hoa phát tâm in ấn tất cả các tác phẩm dịch thuật giảng giải và trước tác của hòa thượng Trí Minh, nhờ nhân duyên này nên chúng tôi cố gắng tìm lại bản gốc bộ Tỳ kheo Ni chú giải mà trước kia hòa thượng đã dịch để tiến hành việc hiệu đính. Trải qua thời gian trên một năm thì tác phẩm được thực hiện xong, thiết nghĩ bộ tỳ kheo Ni chú giải của Ni Sư Phật Oánh khá hoàn thiện so với các bộ chú giải khác từ trước đến nay. Bộ này rất sâu rộng về mọi mặt, vì lẽ Ni sư là một bác sĩ thời cận đại nên lối giải thích và dẫn dụ trong đây rất thực tiễn và khoa học có sức thuyết phục cao và hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta. Chính vì vậy có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đây là một bộ luật chuẩn mực và quý báu dành cho những ai nghiên cứu và hành trì giới luật. Bộ luật này thành tựu phần lớn nhờ vào thần lực gia hộ, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư. Bên cạnh đó không thể kể đến sự tham gia bằng tấm lòng chí thành chí kính đối với tam bảo của Phật tử Liên Hoa. Như vậy hoài bão bao năm của hòa thượng nay đã được thành tựu viên mãn.
(Trích nhân duyên dịch)
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
HT Thích Trí Minh
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
389
Xem
2,885
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top