Kinh

Kinh Phật qua các tác phẩm âm thanh, sách nói, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  Sách nói - tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dieuphapam

  Những Lời Phật Dạy

  Sách nói: Những Lời Phật Dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli
  4/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  15/7/16
 3. dpa

  Kinh Kim Cang

  Sách nói - tác phẩm Kinh Kim Cang
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm giảng giải

  Sách nói - tác phẩm Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm

  Sách nói - tác phẩm Kinh Lăng Nghiêm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Kinh Đại Bát Niết Bàn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Đại Bát Niết Bàn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Kinh Lương Hoàng Sám

  Sách nói - tác phẩm Kinh Lương Hoàng Sám
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dieuphapam

  Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha)

  Sách nói: Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha) hòa thượng Giới Nghiêm dịch
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  2/1/18
 9. dpa

  Kinh Trung Bộ tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung Bộ tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Kinh Đại Bát Niết Bàn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Đại Bát Niết Bàn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

  Sách nói - tác phẩm Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

  Sách nói - tác phẩm Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 14. DPA2

  Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

  Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  28/7/15
 15. dpa

  Kinh Nhân Quả Ba Đời

  Sách nói - tác phẩm Kinh Nhân Quả Ba Đời
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Kinh Hiền Ngu

  Sách nói - tác phẩm Kinh Hiền Ngu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Sách nói: Kinh Thủ Lăng Nghiêm - tác giả bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969)
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/12/16
 18. dpa

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật

  Sách nói - tác phẩm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Kinh Pháp Bảo Đàn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Pháp Bảo Đàn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

  Sách nói - tác phẩm Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14