Kinh Hiền Ngu

Sách nói - tác phẩm Kinh Hiền Ngu

 1. dpa
  Tác giả:
  Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Thích Trung Quán
  Người đọc:
  Huy Hồ, Văn Ngà, Ánh Tuyết, Hà Thao, Thủy Tiên
  Bấm để mở rộng...