Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật

Sách nói - tác phẩm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật

 1. dpa
  Tác giả:
  HT Thích Tuyên Hóa
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Vạn Phật Thánh Thành
  Người đọc:
  Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam Trung
  Bấm để mở rộng...
  Ngocphuong thích nội dung này.