Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ tiếng Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ tiếng Hoa

Tác giả
Diêu Tần Cưu Ma La Thập

Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.

Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.

Phương tiện của Phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng và dinh dưỡng bởi trí huệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng sanh tinh tấn nỗ lực tu hành thì cũng sẽ thành Phật như ta vậy.
...
Trong thời thế sự cuồng quây, đạo tâm ngày một suy vi, phong hóa niềm tin lay chuyển đến tận gốc rễ như thời này đây, để cho mọi người còn chút phước duyên đang bền bồng trên bể đời có thuyền nương tựa, có đất phì nhiêu của bến bờ để gieo giống Bồ-đề, nên Phật Học Viện Quốc Tế nguyện in lại kinh Pháp-Hoa này ngõ hầu làm thuyền bát nhã, làm ruộng phước phì nhiêu, làm hải đăng và bến đổ cho khắp cả mọi kiếp thuyền đời trở thành những thiện hữu Bồ-đề kết duyên cùng Phật đạo Chánh-đẳng Chánh-giác.

Khắp nguyện mười phương bạn lành gần xa mở rộng lòng ra phát tâm Bồ-đề thọ trì và ấn tống kinh Pháp-Hoa này để tạo cơ hội sớm ngộ nhập tri kiến Phật, ngõ hầu thăng hoa đời sống đạo quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.
(Trích thay lời tựa)

Mục lục:
 1. Diệu pháp liên hoa - phẩm tựa
 2. Phẩm Phương tiện A
 3. Phẩm Phương tiệ B
 4. Phẩm thí dụ A
 5. Phẩm thí dụ B
 6. Phẩm tín giải
 7. Phẩm dược thảo dụ
 8. Phẩm thọ ký
 9. Phẩm hóa thành dụ A
 10. Phẩm hóa thành dụ B
 11. Phẩm ngũ bá đệ tử
 12. Phẩm thọ học nhân học
 13. Phẩm pháp sư
 14. Phẩm hiện bảo tháp
 15. Phẩm Đề bà đạt đa
 16. Phẩm trí
 17. Phẩm an lạc hạnh
 18. Phẩm Tùng địa dũng xuất
 19. Phẩm Như lai thọ lượng
 20. Phẩm phân biệt công đức
 21. Phẩm Tùy hỷ công đức
 22. Phẩm pháp sư công đức
 23. Phẩm Thường bất khinh Bồ tát
 24. Phẩm Như lai thần lực
 25. Phẩm Chúc lụy
 26. Phẩm Dược vương Bồ tát bổn sự
 27. Phẩm Diệu âm bồ tát
 28. Phẩm Quán thế âm bồ tát phổ môn
 29. Phẩm đà la ni
 30. Phẩm Diệu Trang nghiêm vương bổn sự
 31. Phẩm phổ hiền bồ tát khuyến phát
Người đọc
Đài Loan
Người gửi
dpa
Tải về
2,637
Xem
2,650
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top