Thư mời sáng tác

By dpa at 9/5/15

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch chư Tôn Đức Kính thưa quý Phật tử cùng quý văn nghệ sĩ gần xa! Bên cạnh các hoạt động đã quen thuộc với quý Phật tử trong thời gian qua, sắp tới Trung tâm Diệu Pháp Âm hướng đến việc sản xuất chương trình truyền hình với mục tiêu xây dựng loại hình truyền thông Phật giáo đa phương tiện từ khoa giáo đến giải trí.