Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Sách nói: Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  15/12/15
 2. dpa

  Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

  Sách nói - tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Ánh Sáng Mật Tông

  Sách nói - tác phẩm Ánh Sáng Mật Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dieuphapam

  Bản Nguyện Niệm Phật

  Sách nói: Bản nguyện niệm Phật
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  15/1/16
 5. dpa

  Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

  Sách nói - tác phẩm Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 7. dpa

  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  5/11/15
 8. dieuphapam

  Chuyện Vãng Sanh Tập 3

  Sách nói: "Chuyện Vãng Sanh Tập 3"
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  7/2/18
 9. dpa

  Cực Lạc Du Lãm Ký

  Sách nói - tác phẩm Cực Lạc Du Lãm Ký
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dieuphapam

  Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

  Sách nói: Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ của hòa thượng Thích Giác Thông
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  4/1/17
 12. dpa

  Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị

  Sách nói - tác phẩm Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Hương Quê Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Hương Quê Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Khai Thị Phật Thất

  Sách nói - tác phẩm Khai Thị Phật Thất
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 2
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Lá Thư Tịnh Độ

  Sách nói - tác phẩm Lá Thư Tịnh Độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14