thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư pháp] Bể trần là kiếp phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh

  Bể trần là kiếp phù sinh Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành

  Nhớ ngày xá tội vong nhân Lên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Không luận ngày đêm, Ý vui tu thiền định

  Đệ tử Gotama Luôn luôn tự tỉnh giác Không luận ngày đêm Ý vui tu thiền định (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Không làm các điều ác siêng làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy

  Không làm các điều ác Siêng làm những điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đó là lời Phật dạy (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư pháp] Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật

  Tâm hiếu là tâm Phật Hạnh hiếu là hạnh Phật Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Hành thiện tâm vui, niệm phật tâm an

  Hành thiện tâm vui Niệm phật tâm an (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư pháp] Có câu tích đức tu nhân, hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri

  Có câu tích đức tu nhân Hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư pháp] Mặc ai chác lợi mua danh, miễn ta học được đạo lành thì thôi

  Mặc ai chác lợi mua danh Miễn ta học được đạo lành thì thôi (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư pháp] Ngộ

  Ngộ. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư pháp] Đến đâu thăm cảnh viếng thầy, không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm

  Đến đâu thăm cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư pháp] Tín tâm vun xới phước điền, phát huy nguyện lực vô biên quả lành

  Tín tâm vun xới phước điền Phát huy nguyện lực vô biên quả lành. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư pháp] Xưa nay phú quý bao nhà, cũng do tích đức bao ngày mới nên

  Xưa nay phú quý bao nhà Cũng do tích đức bao ngày mới nên (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa lễ Phật cầu kinh, cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài

  Lên chùa lễ Phật cầu kinh Cầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài (Ca dao Phật Giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư pháp] Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình

  Ao nào chẳng có ánh trăng Nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư pháp] Đạo Phật là phương thức sống, lẽ sống, lối sống để có được hạnh phúc chân thực

  Đạo Phật là phương thức sống, lẽ sống, lối sống để có được hạnh phúc chân thực Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư pháp] Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác và xem là thua kém

  Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác và xem là thua kém Bậc trí giả gọi là đấy là xiềng xích (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư pháp] Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất

  Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư pháp] Không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm trí

  Không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm trí (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư pháp] Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó

  Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó (Thích Thiện Hoa) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư pháp] Mượn chỉ đưa diều qua khỏi gió, buông thuyền khi khách đã sang sông

  Mượn chỉ đưa diều qua khỏi gió Buông thuyền khi khách đã sang sông Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top