thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh

  Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh (Kinh Duy Ma) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Rồng vàng rông tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu nặng mình

  Rồng vàng rông tắm nước ao tù Người khôn ở với người ngu nặng mình (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Chẳng nói chuyện thị phi là khó

  Chẳng nói chuyện thị phi là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa

  Thứ nhất là tu tại gia Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Tu huệ mà không tu phước là vô phước, tu phước mà không tu huệ là vô minh

  Tu huệ mà không tu phước là vô phước Tu phước mà không tu huệ là vô minh (TT. Thích Thiện Minh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Quê tôi vốn chổ không nhà, cha tôi là Phật, mẹ là Pháp không

  Quê tôi vốn chổ không nhà Cha tôi là Phật, mẹ là Pháp không (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Một là tất cả vô biên, vô biên là một tâm huyền diệu vi

  Một là tất cả vô biên Vô biên là một tâm huyền diệu vi (Tâm Nhiên) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây

  Quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến Thỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính ở đây (Kinh Nhất Dạ Hiền Giả) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Sớm về cảnh Phật tây phương, an vui tự tại dứt đường tử sanh

  Sớm về cảnh Phật tây phương An vui tự tại dứt đường tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư Pháp] Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân quả chưa xả

  Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân quả chưa xả (Luận bảo Vương Tam Muội) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bị nhục mà không tức giận là khó

  Bị nhục mà không tức giận là khó. (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư Pháp] Trong ta đã có mặt trời, không lường thiện ác mong chi Niết Bàn

  Trong ta đã có mặt trời Không lường thiện ác mong chi Niết Bàn (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư Pháp] Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm

  Việc đến chẳng nhận Tất cả chỗ không tâm (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư Pháp] Xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước miên trường phía sau

  Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư pháp] Vu lan tháng bảy ngày rằm, lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên

  Vu lan tháng bảy ngày rằm Lòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư pháp] Đêm rằm tháng bảy Vu Lan, phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân

  Đêm rằm tháng bảy Vu Lan Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư pháp] Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành Phật

  Bất lập văn tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật (Tổ Sư Đạt Ma) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa dự lễ vu lan, cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh

  Lên chùa dự lễ vu lan Cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư pháp] Từ gốc vô trụ lập tất cả Pháp

  Từ gốc vô trụ lập tất cả pháp (Kinh Duy Ma Cật) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư pháp] Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người

  Dù xây chín bậc phù đồ Không bằng làm phúc cứu cho một người (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top