thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư pháp] Thân như bóng chớp chiều tà, Cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rồi

  Thân như bóng chớp chiều tà Cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rồi Sá chi suy thịnh cuộc đời Thịnh suy như giọt sương mai đầu cành (Thiền sư Vạn Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Một mảnh phương tâm không chổ gửi, Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi

  Một mảnh phương tâm không chổ gửi Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi (Ngài Bát Chỉ Đầu Đà) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Song thân đâu phải một đời, vậy nên thương cả muôn loài mới hay

  Song thân đâu phải một đời Vậy nên thương cả muôn loài mới hay (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.

  Thân như điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô Nhậm vận thịnh suy vô bố uý Thịnh suy như lộ thảo đầu phô (Thiền sư Vạn Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư pháp] Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật

  Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải trừ ngã nhân

  Nhẫn nhục đạo thứ nhất Trước phải trừ ngã nhân Việc đến không thọ nhận Là chơn thân bồ đề (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư pháp] Quách nhiên vô thánh gươm sắc lóa, thiếu thất chín năm như niệm không

  Quách nhiên vô thánh gươm sắc lóa Thiếu thất chín năm như niệm không Một cánh tay rơi nở nụ hồng Thông lĩnh thênh thang chiếc dép con (Thích Quảng Thiện) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư pháp] Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác, xem là thua kém

  Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác Xem là thua kém Bậc trí giả gọi là xiềng xích (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư pháp] Đến ta mới biết của ta, nghìn trăm năm trước biết là của ai

  Đến ta mới biết của ta Nghìn trăm năm trước biết là của ai (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư pháp] Ý về muôn vạn nẻo - Thiền lộ tâm an nhiên - Từng bước gió mát dậy - Từng bước nở hoa sen

  Ý về muôn vạn nẻo Thiền lộ tâm an nhiên Từng bước gió mát dậy Từng bước nở hoa sen (Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư pháp] Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát

  Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa lạy Phật quy y, cầu cho kẻ ở người đi an lành

  Lên chùa lạy Phật quy y Cầu cho kẻ ở người đi an lành (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư pháp] Thiện ác là nhân, khổ lạc là quả

  Thiện ác là nhân Khổ lạc là quả (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư pháp] Tâm không

  Tâm không Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư pháp] Trừ diệt tánh ngã mạn là khó

  Trừ diệt tánh ngã mạn là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư pháp] Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình

  Cho là còn có mất đâu Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình (Thích Chân Tính) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư pháp] Ai ơi hãy ở cho lành, tu nhân tích đức để dành về sau

  Ai ơi hãy ở cho lành Tu nhân tích đức để dành về sau (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư pháp] Xuân về chầm chậm ngoài song, hương Xuân ấm áp cho lòng thảnh thơi

  Xuân về chầm chậm ngoài song Hương Xuân ấm áp cho lòng thảnh thơi Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư pháp] Phải có nhẫn nhục mới tỏ được từ bi

  Phải có nhẫn nhục mới tỏ được từ bi Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư pháp] Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không

  Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ Làm người một kiếp cũng như không ( Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top