thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

  Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ra đời hai tay trắng, Lìa đời trắng hai tay, Sao mãi nhặt cho đầy, Túi đời như mây bay

  Ra đời hai tay trắng Lìa đời trắng hai tay Sao mãi nhặt cho đầy Túi đời như mây bay (Đức Đạt Lai Lạt Ma) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Giác tánh sẵn thiên nhiên, Sắc không chẳng hiện tiền, Thong dong ngoài cõi thế

  Giác tánh sẵn thiên nhiên Sắc không chẳng hiện tiền Thong dong ngoài cõi thế Cần mẫn vốn trong thiền (Đại sư Giác Thông) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lễ Phật thì đặng việc hiền, bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan

  Lễ Phật thì đặng việc hiền Bao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Hiếu thuận bậc sinh thành, Chăm sóc vợ và con, Sống bằng nghề lương thiện

  Hiếu thuận bậc sinh thành Chăm sóc vợ và con Sống bằng nghề lương thiện Là phúc lành cao thượng (Kinh Hạnh Phúc) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Thấy tốt mà không ham cầu là khó

  Thấy tốt mà không ham cầu là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Xuân đến xuân đi ngờ xuân hết, hoa nở hoa tàn ấy vẫn xuân

  Xuân đến xuân đi ngờ xuân hết Hoa nở hoa tàn ấy vẫn xuân (Thiền sư Chân Không) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Tâm là xuân của muôn đời, xuân là tâm của đất trời bao la

  Tâm là xuân của muôn đời Xuân là tâm của đất trời bao la Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

  Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư pháp] Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận, Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân

  Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân (Thiền sư Chân Không) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Không liên hệ cả hai, Xuất gia và thế tục, Sống độc thân, ít dục, Ta gọi Bà la môn.

  Không liên hệ cả hai Xuất gia và thế tục Sống độc thân, ít dục Ta gọi Bà la môn. (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư Pháp] Vọng niệm chẳng sanh là Thiền, ngồi thấy bổn tánh là Định

  Vọng niệm chẳng sanh là Thiền Ngồi thấy bổn tánh là Định (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư Pháp] Giàu sang mà học đạo là khó

  Giàu sang mà học đạo là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư Pháp] Gặp được thiện tri thức là khó

  Gặp được thiện tri thức là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư Pháp] Giác mà chẳng mê thì gọi là Phật, mê mà chẳng giác thì gọi là chúng sanh

  Giác mà chẳng mê thì gọi là Phật Mê mà chẳng giác thì gọi là chúng sanh Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khi xúc chạm việc đời,tâm không động không sầu,tự tại và vô nhiễm,là phúc lành cao thượng

  Khi xúc chạm việc đời Tâm không động không sầu Tự tại và vô nhiễm Là phúc lành cao thượng (Kinh Hạnh Phúc) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư Pháp] Không gần gũi kẻ ác,thân cận bậc trí hiền,tôn kính bậc đáng kính,là phúc lành cao thượng

  Không gần gũi kẻ ác Thân cận bậc trí hiền Tôn kính bậc đáng kính Là phúc lành cao thượng (Kinh Hạnh Phúc) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư Pháp] Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng,hãy kính lễ Vị ấy,như Phạm Chí thờ lửa

  Từ ai biết chánh pháp Bậc chánh giác thuyết giảng Hãy kính lễ Vị ấy Như Phạm Chí thờ lửa (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lấy hận thù diệt hận thù, hận thù không mất nghìn thu vẫn còn

  Lấy hận thù diệt hận thù Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lộc của vua thua lộc Phật

  Lộc của vua thua lộc Phật Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top