[Thư Pháp] Thấy tốt mà không ham cầu là khó

re_thaytotmakhonghamcaulakho.jpg

Thấy tốt mà không ham cầu là khó
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • thaytotmakhonghamcaulakho.jpg
    20.7 MB · Xem: 563
Top