Tác giả
Đại Tạng Kinh VN

Mục lục:
 1. Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp
 2. Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp tt
 3. Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời
 4. Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời tt
 5. Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời tt
 6. Bảy pháp Phẩm 41 Chớ Sợ
 7. Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn
 8. Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn tt
 9. Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn tt
 10. Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn
 11. Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn tt
 12. Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn tt
 13. Chín pháp Phẩm 44 Chín chúng sanh cư
 14. Chín pháp Phẩm 44 Chín chúng sanh cư tt
 15. Chín pháp Phẩm 45 Mã vương
 16. Chín pháp Phẩm 45 Mã vương tt
 17. Mười pháp Phẩm 46 Kết cấm
 18. Mười pháp Phẩm 46 Kết cấm tt
 19. Mười pháp Phẩm 47 Thiện ác
 20. Mười pháp Phẩm 47 Thiện ác tt
 21. Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện
 22. Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện tt
 23. Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện tt
 24. Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu
 25. Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu tt
 26. Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu tt
 27. Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu tt
 28. Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu tt
 29. Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo
 30. Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo tt
 31. Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo tt
 32. Mười pháp Phẩm 51 Phi thường
 33. Mười pháp Phẩm 51 Phi thường tt
 34. Mười pháp Phẩm 52 Đại Ái Đạo bát-niết-bàn
 35. Mười pháp Phẩm 52 Đại Ái Đạo bát-niết-bàn tt- hết Q3
Người dịch
Đức Thắng, Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
3,106
Xem
3,106
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top