Kinh Pháp Cú Thí Dụ

Kinh Pháp Cú Thí Dụ


Kinh Pháp Cú Thí Dụ là quyển kinh thứ 211 thuộc bộ Bản duyên trong Đại chánh tân tu Đại tạng kinh.

Kinh này nguyên bản tiếng Phạn do hai vị sa-môn Pháp Cự và Pháp Lập dịch sang tiếng Trung Quốc vào Đời Hán. Toàn bộ tác phẩm gồm có 41 phẩm, đầu tiên là phẩm Vô thường và cuối cùng là phẩm Cát tường.

Như tên gọi của kinh, Pháp cú thí dụ là những bài pháp ngắn, thông qua các câu chuyện sinh động và thú vị nói về nhân quả, thiện ác liên hệ trực tiếp đến đời sống tu tập của hàng tại gia và xuất gia. Khác với lối trình bày của các quyển kinh Pháp cú khác đều nêu ra bài kệ pháp rồi giải thích bằng hình ảnh, chứng minh bằng sự việc, kinh Pháp cú thí dụ này lại đưa ra những hình ảnh rất gần gũi bình dị và sau đó là lời giải thích hoặc một bài kệ pháp kết lại để nhằm thức tỉnh mọi người nhận chân được sự đổi thay sinh diệt của sự vật mà không còn mê muội chấp trước. Từ đó, mọi người sẽ tìm cho mình một hướng đi giải thoát đích thực.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời Nói Đầu
 2. Quyển 1_Phẩm 1-Vô Thường; Phẩm 2-Dạy Học; Phẩm 3-Giữ Giới
 3. Quyển 1_Phẩm 4-Đa Văn
 4. Quyển 1_Phẩm 5-Lòng Tin; Phẩm 6-Cẩn Thận; Phẩm 7-Tư Duy
 5. Quyển 1_Phẩm 8-Nhân Từ
 6. Quyển 1_Phẩm 9-Lời Nói; Phẩm 10-Song Yếu
 7. Quyển 1_Phẩm 11-Buông Lung; Phẩm 12-Tâm Ý; Phẩm 13-Hoa Hương
 8. Quyển 2_Phẩm 13-Hoa Hương; Phẩm 14-Ngu Tối
 9. Quyển 2_Phẩm 15-Minh Triết; Phẩm 16-A La Hán; P.17-Muôn Ngàn Phép Thuật
 10. Quyển 2_Phẩm 18-Ác Hạnh; Phẩm 19-Dao Gậy
 11. Quyển 3_Phẩm 20-Người Già; P.21-Yêu Quý Thân Thể; P.22-Thế Tục; P.23-Phật
 12. Quyển 3_Phẩm 24-An Ninh; Phẩm 25-Ưa Thích; Phẩm 26-Phẩn Nộ
 13. Quyển 3_Phẩm 27-Trần Cấu; Phẩm 28-Phụng Trì; Phẩm 29-Đạo Hạnh
 14. Quyển 3_Phẩm 30-Quảng Diễn; Phẩm 31-Địa Ngục
 15. Quyển 3_Phẩm 32-Dụ Về Voi; Phẩm 33-Ái Dục
 16. Quyển 4_Phẩm 34-Ái Dục; Phẩm 35-Lợi Dưỡng
 17. Quyển 4_ Phẩm 36-Sa Môn; P.37-Phạm Chí; P.38-Nê Hoàn; P.39-Sinh Tử
 18. Quyển 4_ Phẩm 40-Lợi Ích Của Đạo; Phẩm 41-Cát Tường
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Hán Dịch: Sa Môn Pháp Cự & Pháp Lập - Việt Dịch: Thiện Thuận, Nguyên Tạng
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kim Ngân
Người gửi
DPA2
Tải về
15,351
Xem
15,351
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top