Kinh Pháp Cú Thí Dụ

Kinh Pháp Cú Thí Dụ


Mục lục:
 1. Lời Nói Đầu
 2. Quyển 1_Phẩm 1-Vô Thường; Phẩm 2-Dạy Học; Phẩm 3-Giữ Giới
 3. Quyển 1_Phẩm 4-Đa Văn
 4. Quyển 1_Phẩm 5-Lòng Tin; Phẩm 6-Cẩn Thận; Phẩm 7-Tư Duy
 5. Quyển 1_Phẩm 8-Nhân Từ
 6. Quyển 1_Phẩm 9-Lời Nói; Phẩm 10-Song Yếu
 7. Quyển 1_Phẩm 11-Buông Lung; Phẩm 12-Tâm Ý; Phẩm 13-Hoa Hương
 8. Quyển 2_Phẩm 13-Hoa Hương; Phẩm 14-Ngu Tối
 9. Quyển 2_Phẩm 15-Minh Triết; Phẩm 16-A La Hán; P.17-Muôn Ngàn Phép Thuật
 10. Quyển 2_Phẩm 18-Ác Hạnh; Phẩm 19-Dao Gậy
 11. Quyển 3_Phẩm 20-Người Già; P.21-Yêu Quý Thân Thể; P.22-Thế Tục; P.23-Phật
 12. Quyển 3_Phẩm 24-An Ninh; Phẩm 25-Ưa Thích; Phẩm 26-Phẩn Nộ
 13. Quyển 3_Phẩm 27-Trần Cấu; Phẩm 28-Phụng Trì; Phẩm 29-Đạo Hạnh
 14. Quyển 3_Phẩm 30-Quảng Diễn; Phẩm 31-Địa Ngục
 15. Quyển 3_Phẩm 32-Dụ Về Voi; Phẩm 33-Ái Dục
 16. Quyển 4_Phẩm 34-Ái Dục; Phẩm 35-Lợi Dưỡng
 17. Quyển 4_ Phẩm 36-Sa Môn; P.37-Phạm Chí; P.38-Nê Hoàn; P.39-Sinh Tử
 18. Quyển 4_ Phẩm 40-Lợi Ích Của Đạo; Phẩm 41-Cát Tường
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Hán Dịch: Sa Môn Pháp Cự & Pháp Lập - Việt Dịch: Thiện Thuận, Nguyên Tạng
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Kim Ngân
Người gửi
DPA2
Tải về
12,985
Xem
12,985
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top