Triết

Các tác phẩm triết học Phật giáo bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Trí Tuệ Hoan Hỷ

  Sách nói: Trí Tuệ Hoan Hỷ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  23/4/16
 2. DPA2

  Đạo Ca Milarepa

  Cuộc đời và lời dạy của bậc Thánh Sư Thi Sĩ vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử Phật giáo.
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  4/7/15
 3. dpa

  101 Đóa Sen

  Sách nói - tác phẩm 101 Đóa Sen
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã

  Sách nói - tác phẩm Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Ngữ Lục

  Sách nói - tác phẩm Ngữ Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn

  Sách nói - tác phẩm Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

  Sách nói - tác phẩm Cẩm Nang Cho Cuộc Sống
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1

  Sách nói - tác phẩm Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 2

  Sách nói - tác phẩm Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 3

  Sách nói - tác phẩm Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma

  Sách nói - tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma

  Sách nói - tác phẩm Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Chơn Lý_Khất Sĩ

  Sách nói - tác phẩm Chơn Lý_Khất Sĩ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Đệ Tử Qui

  Sách nói - tác phẩm Đệ Tử Qui
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

  Sách nói - tác phẩm Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Vũ Trụ Quan Phật Giáo

  Sách nói - tác phẩm Vũ Trụ Quan Phật Giáo
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Nhập Hạnh Bồ Tát

  Sách nói - tác phẩm Nhập Hạnh Bồ Tát
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14