Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1

Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1

Tác giả
HT Thích Trí Quảng

Theo tinh thần Đại thừa Phật giáo, việc quan trọng là "Tùy thuận thế duyên vô quái ngại” trong việc hành đạo. Thể hiện tinh thần này, chúng tôi quan sát sinh hoạt xã hội và đạo pháp như thế nào, thì ứng cảm tùy cơ của Tăng Ni, Phật tử lúc đó, mà chúng tôi hướng dẫn người từng bước sống theo chánh pháp. Thật vậy, trong những năm 1995-1997, với trách nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi thường viếng thăm và thuyết giảng tại các trường hạ, hướng dẫn Tăng Ni tu hành hài hòa với xã hội đang sống để có thể tồn tại và phát triển đạo pháp.

Vì vậy, những bài giáo lý được thuyết giảng lúc đó và nay được tập hợp lại trong quyển sách này, đã phản ảnh trung thực tâm trạng và sinh hoạt tu hành trong giai đoạn nói trên. Vì bài giảng mang tính đáp ứng yêu cầu tu học của Tăng Ni, nên chúng tôi đặt nặng về phần đưa ra phương cách tu thích nghi với thực tiễn cuộc sống nhiều hơn. Chính những ý tưởng triển khai theo tinh thần Đại thừa như vậy, có thể phần nào hơi khác với tinh thần Phật giáo Nguyên thủy. Mong rằng những thức giả đứng ở góc độ phóng khoáng mà bỏ qua cho. Ngoài ra, tập sách này cũng có những bài liên quan đến sinh hoạt thời sự xã hội trong và ngoài nước. Thiết nghĩ người đệ tử Phật là một tế bào của nhịp sống chung, nên chẳng những chúng tôi không thể không quan tâm đến những vấn đề lớn của thời đại, mà còn đưa ra nhận thức của người học Phật. Điển hình như nội dung các bài:"Internet, những nỗi lo mới”, "Đầu tư - vấn đề nan giải”, "Phật giáo và môi trường sinh thái”, "Kinh tế phương Tây và Phật giáo”, "Nhìn về thế kỷ XXI”, "Hãy trao cho thời đại những gì mà họ cần”, v.v... Bên cạnh đó, tất yếu phải có những bài phản ảnh sinh hoạt phát triển tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như "Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 4”, "Giáo hội trên con đường hường về tương lai tươi sáng”, "Thành quả Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kỳ 5”, "Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển đạo pháp”. Cũng như có những bài mang tính gợi ý nhằm giúp cho Giáo hội nói chung, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thiết lập phương hướng phát triển trong tương lai: "Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo”, "Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội”…

Đặc biệt, phần cuối của tập sách, chúng tôi thành kính tưởng niệm đến công đức cao dày của những bậc trưởng lão tôn túc mà chúng tôi đã từng thọ ơn giáo dưỡng trên bước đường tu học, hoặc những vị đạo cao đức trọng mà chúng tôi từng được biết đến.

Tóm lại, chúng tôi muốn lưu lại những bài viết ghi dấu ấn đậm nét sinh hoạt đạo pháp trong giai đoạn lịch sử 1995-1997, cùng những suy tư của người đệ tử Phật về những vấn đề lớn của thời điểm này. Có thể những điều này không thích hợp với nhận thức của một số người ở thời kỳ sau, ở hoàn cảnh khác, ở quốc độ khác, chúng tôi mong quý vị hoan hỷ lượng thứ.
(Trích lời tựa)

Mục lục:
 1. Lời Tựa
 2. Ý Nghĩa Phật Đản_PL2539_1995
 3. Tam Vô Lậu Học
 4. Quý Nhất Trên Đời
 5. Những Việc Làm trong Mùa An Cư
 6. Ý Nghĩa Vu Lan_PL2539_1995
 7. Nhìn Về Thế Kỷ 21
 8. Xuân Pháp Hoa
 9. Hướng về Tương Lai
 10. Ý Nghĩa Niết Bàn
 11. Internet Những Nỗi Lo Mới
 12. Ý Nghĩa Phật Đản _PL2540_1996
 13. Kinh Tế Phương Tây và Phật Giáo
 14. Cảm Nghĩ về Hoài Bảo của Đức Phật
 15. Phật Giáo và Thực Tiễn
 16. Sinh Hoạt trong Mùa An Cư
 17. Ý Mã Tâm Viên
 18. Phật Giáo và Môi Trường Sinh Thái
 19. Suy Nghĩ về Hoằng Pháp
 20. An Lạc Hạnh
 21. Tam Vô Lậu Học_Giới Định Tuệ cho người tu
 22. An Cư Kiết Hạ
 23. Cơm Hương Tích
 24. Ý Nghĩa Vu Lan 1
 25. Ý Nghĩa Vu Lan 2
 26. Đạo Đức Tiến Hoá
 27. Ơn Nghĩa Đồng Bào
 28. Hướng về Người Con Tương Lai
 29. Phật Giáo Đạo Giác Ngộ
 30. Chương Trình Hiểu và Thương
 31. Quan Niệm Thiền của đại thừa PG
 32. Lòng Từ Bồ Tát Quan Thế Âm
 33. Bồ Đề Tâm
 34. Suy Tư cuả Phật Tử về Vấn Đề Lớn
 35. Đầu Tư vấn Đề Nan Giải
 36. Những Điều Tâm Đắc trên Đường Về
 37. Lấy Từ Bi Xoá Hận Thù
 38. Tam Giới Duy Tâm
 39. Thuận Lợi và Nguy Cơ
 40. Lá Thư Tổng Biên Tập
 41. Lá Thư Xuân_trích nguyệt san GN 10_1997
 42. Ý Xuân
 43. Lá Thư Xuân_trich báo GN 41_1997
 44. Những Suy Nghĩ về Hội Nghị K5 Khoá 3 Trung Ương Giáo Hội
 45. Tư Duy và Hành xử theo Tuệ Giác Tam Minh
 46. Năm Mới với Niềm Hy Vọng Mới
 47. Thiền Định, Lối Thoát cho Mọi Vấn Đề
 48. Trách Nhiệm và Chức Vụ
 49. Thành Quả Của Đại Hội Phật Giáo TP HCM Kỳ 5
 50. Phật Giáo-Triết Lý Sống Thời Đại
 51. Sự Đi Lên của Phật Giáo Miền Trung
 52. Quan Niệm về Đức Phật theo Kinh Pháp Hoa
 53. Ý Nghĩa Phật Đản PL 2541-1997
 54. Dòng Chảy của Thiền trong Sự Sống Con Ngưòi
 55. Hướng Phát Triển tốt đẹp trong Muà An Cư
 56. Hãy trao cho Thời Đại Những Gì Mà Họ Cần
 57. Hường về Ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27-7
 58. Lễ Vu Lan-Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Đông Phương
 59. Thương Tiếc Danh Tăng
 60. Ý Nghĩa Lễ Vu Lan PL 2541-1997
 61. Truyền Bá Chánh Pháp
 62. Mừng 52 năm, Một Chặng Đường Phát Triển của Đạo Pháp
 63. Vấn Đề Trẻ Hoá Lãnh Đạo
 64. Thiền Chất Dinh Dưỡng Tinh Thần của Nhân Loại Ở Thế Kỷ 21
 65. Phật Giáo Việt Nam, Một Tương Lai Tươi Sáng
 66. Pháp Môn Tịnh Độ
 67. Kết Quả Đại Hội Phật Giáo Toàn Quốc lần IV
 68. Tham luận của thành hội Phật Giáo lần VI
 69. Tham luận của thành hội Phật Giáo lần VII
 70. Cảm niệm cố hòa thượng Thiện Hoa
 71. Cảm niệm ân sư_Kỷ niệm chung thất HT Thiện Hòa
 72. Đức pháp chủ
 73. Cảm niệm hòa thượng Thích Trí Thủ
 74. Cảm niệm hòa thượng Thích Thiện Hào
 75. Duyên kì ngộ
 76. Hồi tưởng về hòa thượng Thích Tâm Thông
 77. Sáng niềm tin
 78. Hình ảnh khó quên trong đời hoằng pháp
 79. Cảm niệm ân sư_Kỷ niệm chung thất HT Trí Đức
 80. Kỷ niệm với hòa thượng Thích Thiện Châu
 81. Nghĩ về hòa thượng Thích Thanh Kiểm
 82. Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm
 83. Ni sư Huỳnh Liên
 84. Nghĩ về ni trưởng Như Hòa
Người đọc
Kim Phụng, Kim Phượng, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Đức Uy, Huy Hồ, Nguyễn Đông
Người gửi
dpa
Tải về
2,643
Xem
2,919
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top