[Thư Pháp] Chân như đạo Phật rất mầu, Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân

re_channhudaophatratmau.jpg

Chân như đạo Phật rất mầu.
Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân
(Trích Phật Bà Chùa Hương)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • channhudaophatratmau.jpg
    20.9 MB · Xem: 718
Top