chữ hiếu

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Chân như đạo Phật rất mầu, Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân

    Chân như đạo Phật rất mầu. Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân (Trích Phật Bà Chùa Hương) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    [Thư pháp] Phật dạy chữ hiếu làm đầu, mà ai giữ được đạo mầu mới trao

    Phật dạy chữ hiếu làm đầu Mà ai giữ được đạo mầu mới trao (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top