phật bà chùa hương

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Hiếu là độ được đấng thân, Nhân là độ được trầm luân mọi loài

    Hiếu là độ được đấng thân Nhân là độ được trầm luân mọi loài (Trích Phật Bà Chùa Hương) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    [Thư Pháp] Chân như đạo Phật rất mầu, Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân

    Chân như đạo Phật rất mầu. Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân (Trích Phật Bà Chùa Hương) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top