Giáo Huấn Dakini

Giáo Huấn Dakini

Tác giả
Đức Liên Hoa Sanh

Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng giáo lý” được phát hiện hay còn được gọi là terma. Bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành Giáo Pháp của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh) đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép bởi vị đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen. Theo Cuộc Đời Một Trăm Vị Terton[1] của Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất, Yeshe Tsoygal là một dakini và là hóa thân của Phật Mẫu Lô Xá Na (Lochana), phối ngẫu của Đức Phật Ratnasambhava (Phật Bảo Sanh) cũng làVajra Yogini xuất hiện trong thân tướng của một người nữ. Bà đã phụng sự Đức Guru Rinpoche khi Ngài ở Tây Tạng và sau đó thực hành kiên trì khác thường, cuối cùng thành tựu ngang bằng với Thầy mình. Lòng bi của Bà vô song và ân phước của Bà bất tận.

Yeshe Tsoygal đã viết lại giáo huấn khẩu truyền này bằng một mã bí mật gọi là “Chữ viết Dakini” và chôn dấu như một kho tàng terma quý báu để các vị terton khai quật vào nhiều thế kỷ sau. Chính Đức Guru Rinpoche đã tiên tri nơi chốn, danh tánh, thời gian của những vị terton đến khai mật tạng. Những giáo huấn mà các vị terton tiếp nhận trong thực tế hay trong linh kiến đều thích hợp cho những người sống trong thời các Ngài và trong những thế hệ sau này. Hầu hết mỗi chương trong quyển sách này đều nhắc nhở là những giáo huấn này được ban vì lợi ích cho những hành giả trong thế hệ tương lai nên có lời ghi rằng: “Nguyện cho những người đã được định trước và xứng đáng trong tương lai gặp được giáo huấn này!”
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời nói đầu của dịch giả
 2. Lược sử đức Liên Hoa Sanh
 3. Giáo huấn dẫn nhập
 4. Những giáo huấn đi lên với hạnh
 5. Quy y - Quy y cách bên ngoài
 6. Quy y - Quy y cách bên trong, cách bí mật
 7. Bồ đề tâm
 8. Bồ đề tâm tiếp theo
 9. Mười nền tảng của Kim Cương Thừa
 10. Hai mươi mốt loại vô ích
 11. Cách giải thoát khỏi sanh tử
 12. Kim cương sư và bổn tôn Yidam
 13. Tu tâm theo Kim Cương thừa
 14. Tu Hạnh với bổn tôn
 15. Tràng hoa pha lê
 16. Tràng hoa pha lê tiếp theo
 17. Cốt tủy tinh hoa của những giáo lí khẩu truyền
 18. Thuật ngữ A
 19. Thuật ngữ B
 20. Thuật ngữ C
Người đọc
Tuấn Anh, Kim Phượng, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
4,303
Xem
4,303
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top