vô thường

 1. dieuphapam

  Chỉ Dẫn Lúc Lâm Chung

  Cuốn sách nhỏ này ghi lại các chỉ dẫn về thời điểm lâm chung do Tôn sư Garchen Rinpoche ban dạy. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn quý báu về cách hỗ trợ người chết theo các thực hành của Truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã được tổng hợp trong cuốn Tử thư Tây Tạng. Nội dung [trong cuốn sách nhỏ này]...
 2. dieuphapam

  Vô Thường

  Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ Nói làm chi lời chia cách vực sâu (Trích "Cho bỏ lúc trăm năm" - nhà sư Thích Tánh Tuệ) Giữa những hỗn mang trong dòng đời, tập sách này thực sự là một món quà, giúp người người đang ngày ngày phải mang vác những nặng nề, mệt mỏi của số phận trên lưng, tự...
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ra đời hai tay trắng, Lìa đời trắng hai tay, Sao mãi nhặt cho đầy, Túi đời như mây bay

  Ra đời hai tay trắng Lìa đời trắng hai tay Sao mãi nhặt cho đầy Túi đời như mây bay (Đức Đạt Lai Lạt Ma) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng, tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình

  Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng Tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  Từ Ân Của Mẹ

  Trong những cách đền ơn của người tu, nếu như cha mẹ và những người thân chúng ta chưa tin kính Tam Bảo, chúng ta vận dụng phương tiện như thế nào để hướng dẫn người thân trở về quy y Tam Bảo, tin kính Tam Bảo. Tốt hơn nữa là hướng dẫn song thân cùng quyến thuộc phát tâm, xuất gia thì quý báu vô...
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Trăm năm một phút vô thường, lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh

  Trăm năm một phút vô thường Lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư pháp] Đã biết vô thường sao còn phiền não

  Đã biết Vô Thường sao còn phiền não. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dpa

  Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng

 9. dpa

  Vô Thường

Top