Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc

Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc

Tác giả
Harold Talbott


Cái chết là một sự khởi đầu mới. Nó là con đường đưa ta đến buổi bình minh của những cơ hội mới để cho chúng ta hưởng được những thành quả mà chúng ta đã vun trồng, phù hợp với quy luật nhân quả. Trong khi bánh xe nghiệp vẫn không ngừng quay, ảnh hưởng của nó sau khi chúng ta chết sâu rộng và trực tiếp hơn nhiều so với khi chúng ta còn sống.

Một số người trong chúng ta có thể lo lắng về những gì đang chờ đợi mình khi chết. Nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta sợ hãi và sầu bi. Đây là lúc chúng ta phải nhận chân được rằng mình có một cơ hội quý giá để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó và chuyển hóa cuộc đời mình đúng hướng cho bây giờ và mãi mãi về sau, ch

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu_cảm tạ
 2. Dẫn nhập
 3. Dẫn nhập tt
 4. Cuộc sống con người
 5. Cuộc sống được tạo ra bởi luật nhân quả
 6. Cuộc đời thì đầy đau khổ_Khanh
 7. Hấp hối
 8. Năng lượng hòa tan
 9. Giác tánh nội tại
 10. Bản tánh tối thượng
 11. Những mô tả của Delog
 12. Bardo
 13. Những câu chuyện của Bardo
 14. Một thoáng nhìn vào những cõi địa ngục
 15. Và thông điệp của người chết
 16. Không sợ kẻ thù
 17. Băng qua cánh đồng chết
 18. Địa ngục là cõi tịnh độ vô song
 19. Hãy để mọi người được giải thoát
 20. Sự tái sinh
 21. Lựa chọn sự tái sinh kế tiếp
 22. Đức Phật Vô Lượng Quang
 23. Làm thế nào giúp đỡ người chết và người sắp chết
 24. Thiền định cho Phật tử
 25. Những nghi lễ phục vụ cho người chết và người sắp chết
 26. Những phục vụ Tôn giáo vào giờ chết
 27. Những suy nghĩ kết thúc
 28. Phụ lục_một số nghi thức chết đơn giản của đạo Phật
 29. Giới thiệu tám nghi lễ
 30. Hướng dẫn giáo pháp cho người chết
 31. Bảng chú giải thuật ngữ
o chính chúng ta và cho những người khác...

...Ngài Tulku Thondup là một cao tăng Tây Tạng nổi danh. Ngài sinh năm 1939 ở Golok, Đông Tây Tạng, và từ lúc 4 tuổi đã được công nhận là hậu thân của đại học giả Konme Khenpo. Ngài tu học tại tu viện Dodrupchen nổi tiếng, giữ chức nghi lễ sư. Năm 1958 Ngài sang tỵ nạn tại Ấn Độ rồi sau trở thành giáo sư ở các trường đại học Lucknow và Visva Bharati. Năm 1980, Ngài sang Mỹ và được mời giảng tại đại học Harvard. Hiện nay Ngài tiếp tục nghiên cứu và dịch thuật các kinh điển Tây Tạng. Ngài đã viết trên 10 tác phẩm nổi tiếng, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là The Healing Power of Mind (Năng lực Chữa lành của Tâm, đã được dịch ra 7 thứ tiếng) và Boundless Healing (Độ sinh vô biên, đã được dịch ra 12 thứ tiếng) và cuốn sách này Peaceful Death, Joyful Rebirth (Chết an bình, tái sinh hỷ lạc; Nxb Shambala Publications, 2006).

(Trích lời giới thiệu)
Người dịch
Tuệ Pháp
Người đọc
Kiều Hạnh,Tuấn Anh
 • Like
Reactions: dpa
Người gửi
DPA2
Tải về
4,028
Xem
4,028
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top