Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung

  Sách nói - tác phẩm Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Niệm Phật Tông Yếu

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Tông Yếu
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Niệm Phật Thập Yếu

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Thập Yếu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Niệm Phật Sám Pháp

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Sám Pháp
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Khai Thị Phật Thất

  Sách nói - tác phẩm Khai Thị Phật Thất
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Lá Thư Tịnh Độ

  Sách nói - tác phẩm Lá Thư Tịnh Độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Hương Quê Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Hương Quê Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14