[Thư Pháp] Tu thiền, trú ly trần. Phận sự xong, vô lậu, Ðạt được đích tối thượng, Ta gọi Bà-la-môn

re_tuthientrulytran.jpg

Tu thiền, trú ly trần
Phận sự xong, vô lậu
Ðạt được đích tối thượng
Ta gọi Bà-la-môn
(Kinh Pháp cú)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • tuthientrulytran.jpg
    13.4 MB · Xem: 698
Top